Vi är Nokon

Alla medarbetare i fabrik, på bygget och på kontoret arbetar som ett team och vi strävar ständigt efter att vara lyhörda, anpassningsbara efter branschens utveckling och  mål kring hållbarhet och miljö. 

Om Nokon

”Vi trivs på arbetet och förmedlar det genom kvalitativa hus som står i generationer.”

Vår bakgrund

Grunden till Nokon startades i ett samarbete kring tillverkning i högpresterande betong, av lokala företag i Trosa. Iden var från början att erbjuda prefabricerade byggelement till hög kvalitet och hållbarhet genom starkt betong och lätt stålkonstruktion.

I början var införsäljning tröskeln hög i och med då mindre krav på hållbarhet vilket gav konkurrenter med andra material och byggteknik en fördel.

I dag ser vi att vi var lite före vår tid men kan nu konstatera att våra produkter och teknik ligger i tiden och att våra hus kommer stå kvar i generationer i och med vår kvalitet.

Vår vision och mål

Vi vill med vår smarta byggsystem bygga attraktiva bostäder till konkurrenskraftiga priser med hög lönsamhet och därmed skapa förutsättningar för expansion på en större geografisk marknad. I det arbetet är hållbarhet och miljöaspekter prioriterade i alla led och att kundens önskemål och krav är i fokus.

Vi ligger långt fram i vår utveckling av vår digitalisering och produktion vilket utnyttjar fördelarna med en upprepande kontrollerad byggprocess och återanvändande av projekterings lösningar för att skapa effektivare byggproduktion och högre lönsamhet  

Läs mer

Några av våra mål:

–  I dag kan vi bygga hus upp till 8 våningar med vårat eget byggsystem

– Öka mängden tillverkade enheter m2/vecka, från 600m2 till 1000m2 i nuvarande lokaler.

– Vi har i dag lösningar för egen produktion av el genom solceller och smart drift genom batteriteknik samt laddning av elbilar, vi ser efterfrågan och kraven öka och har som mål att arbeta mer med integrerade lösningar och prefab avseende tek tak med solceller.

Vår miljö

Vi är ett grönt alternativ med ett stomsystem som ligger under 140CO₂/m2.
Nokon ska som företag, enskilt och tillsammans med leverantörer och medarbetare, utnyttja samlad kompetens till att effektivt minska den belastning som vår verksamhet ger på både människor, miljö och egendom.Vi ska arbeta för människans och miljöns långsiktiga överlevnad. Detta gör vi genom att: minska transporter, producera lätta hållbara produkter med lång livstid och litet underhåll. 

Vi arbetar också aktivt med att införa grön energi i form av energilösningar vilket resulterar i bostäder med egen energiproduktion  via solceller, smart lagring av energi och laddning av bilar.

Läs mer

Egen avfallshantering hanteras för ökad möjlighet till återvinning och återbruk. Därtill arbeta för att minska mängden miljöfarligt avfall i vår verksamhet. Genom förbättrad avfallshantering/sortering erhålla en lägre kostnad för avfallshantering än vad som finns kalkylerat bedömer vi att vi kan uppnå följande miljömål:

  • Nokons produkter är registrerade och godkända av Sunda Hus.
  • Nokons byggsystem har ett klimatavtryck som är under 140CO₂/m2 vilket överträffar medelvärdet för byggskedet av flerbostadshus med mer än hälften, enligt Boverkets senaste studie.
    Den framstående prestandan kan i stor utsträckning tillskrivas användningen av två typer av klimatförbättrad betong och återvunnet stål.

    Läs mer

 

”Traditionell hantverkskunskap kombinerad med innovativa digitala lösningar”

Vårt team på kontoret

Huvudkontoret är navet där vi effektivt har daglig kontakt med fabrik och byggen. Vi har digitaliserat en stor del av vår process vilket ger en effektiv och kvalitetssäkrad informationhantering mellan  våra medarbetare och partners. I takt med att vi bygger nya fabriker utvecklar vi också vår miljö och trivsel på kontoret.

VD  |  Anders Hästbacka
0156-506 613
anders.hastbacka@nokon.se

Sälj och marknad  |  Thomas Engström
0156-506 611
thomas.engstrom@nokon.se

Projekt och produktion  |  Elis Andersson
0156-506 614
elis.andersson@nokon.se

Övrigt
info@nokon.se

 

Vårt team

Vi arbetar tillsammans i ett team oavsett om du arbetar i fabrik, bygget eller kontoret.  Vi är ett lag som dagligen bidrar till vår framgång och arbetsmiljö.

Genom kompetensprogram och nödvändig utbildning för säkerhet och välmån bygger vi även hållbara team.

Våra medarbetare på fältet är ett klick i från information och stöd genom vår utvecklade mobila applikation N-Appen. 

Vi utvecklar ständigt miljön för våra arbetare utifrån aspekter som säkerhet, effektivitet och trivsel.

Våra arbetare i fabrik arbetar i olika lag och fysiska stationer med hög digitalisering för att ta del av information och instruktioner gällande produktion och beredning.