Vad vi gör

Allt vi bygger grundar sig i vårt gedigna hantverkskunnande, lång erfarenhet inom byggnation kombinerat med innovativa digitala lösningar och vårt egenutvecklade byggsystemet. Konkreta hus är vårt koncept för bostäder avseende villor och flerbostadshus och  bygger på effektiva , välplanerade lösningar i olika storlekar som kan kombineras och anpassas till olika förutsättningar i material och arkitektur.  När du anlitar Nokon får du inte bara ett hus som skapar kvalitet för dig och de som ska bo där och du  blir en del av en hållbar samhällsutveckling.

Utökat tjänsteutbud med nya erbjudanden för privatpersoner
och företag!

Nyproduktion:
Nyproduktion/stomleveranser av villor, flerfamiljshus, kommersiella fastigheter.
Om- och tillbyggnader för att anpassa befintliga byggnader till nya behov.
Specialiserade konstruktioner såsom garage, lagerbyggnader, och industriella anläggningar.

Läs mer

Renovering:
Renovering av befintliga bostäder och kommersiella fastigheter för att förbättra utseendet och funktionaliteten.
Restaurering av äldre byggnader för att bevara deras historiska och kulturella värde.
Vid en renovering väljer många att öka energieffektiviteten och komforten i byggnaden, modernisering av interiörer och exteriör för att uppfylla moderna standarder och krav.
Installation av energieffektiva fönster för att förbättra isoleringen och minska energiförbrukningen. Reparation och underhåll av tak och fasader för att förebygga läckage och skador.

Smide:
Vi kan skapa skräddarsydda smidesprodukter som passar dina behov och önskemål.
Oavsett om det handlar om att designa och tillverka eleganta grindar, räcken, robusta trappor eller andra smidesdetaljer,
så kan du lita på vår expertis och precision för att leverera högkvalitativa produkter.

Lyfthjälp:
Uthyrning av lastbilskran för lyft- och transporttjänster inom bygg- och industrisektorn.
Säker och effektiv hantering av tunga material, utrustning och komponenter.
Transport och sjösättning av båtar av olika storlekar och typer.
Erfaren personal och operatörer för att genomföra lyftoperationer på ett säkert sätt.

Bygglov och projektrådgivning:
Assistans med projektering och planering av byggprojekt från start till slut.
Teknisk rådgivning och konsultation för att identifiera optimala lösningar ochstrategier.
Utarbetande av ritningar, bygglovshandlingar och annan teknisk dokumentation för att säkerställa att projektet följer alla regler och bestämmelser.

Kontakta oss! >

Vad vi gör

Konkreta hus – Villor

Genom en nära dialog med kunder och arkitekt har vi tagit fram ett antal typ villor som kan anpassas utifrån tomt och område. Genom vårt byggsystem ger vi dig en flexibilitet att skapa ditt unika hem eller område.  Våra hustyper är anpassade utifrån utomhusmiljö för att skapa största möjliga effektivitet ,kvalitet samtidigt som inomhus miljön är trivsam och ombonad. Genom vårt byggsystem och byggteknik samt innovation erbjuder vi hållbara hus som ska finnas kvar i generationer.  Vi är lyhörda och aktiva i att införa ny teknik för miljön och framtiden, exempel på det är integrerade solceller som ger egen produktion av el samt smart laddning av din elbil.

Läs mer

Kontakta oss gärna om du vill bli inspirerad och se hur våra villor kan kombineras  i områden eller i enstaka tomter. Vi har också olika planlösningar samt materialval för att erbjuda en hemmamiljö som passar olika stilar. Konkreta har också en mängd olika fasadmaterial att erbjuda

Vad vi gör

Konkreta hus – flerfamiljshus

På Nokon är vi specialister på att bygga unika hus med arkitektonisk mångfald vilket avspeglas i vårt koncept Konkreta Hus 

Vårt koncept bygger på effektiva, välplanerade lägenheter i olika storlekar som kan adderas på olika sätt för att skapa varierade byggnader och byggnadsformer. Byggnaderna kan sedan anpassas till olika förutsättningar i material och arkitektur. Varje lägenhet är detalj studerad och anpassad till helheten. 

Läs mer

Arkitekternas och uppdragsgivarens visioner tas om hand på allra bästa sätt. Varje uppdragsgivare har stor frihet vad det gäller estetisk utformning och val av detaljer. Serietillverkning och prefabricering är inte längre samma sak som tråkig arkitektur och enformiga byggnader. Husen ser inte ut att vara byggda i en industriell process, men slutresultatet talar sitt tydliga språk där kvaliteten är högre än priset. Läs mer >.

Vad vi gör

Konkreta hus – Stomentreprenad

En nära dialog mellan uppdragsgivaren och arkitekterna är starten för varje projekt. Vi är lyhörda och anpassar oss för att skapa största möjliga effektivitet och kvalité.
Vi jobbar för att inomhusmiljön ska vara trivsam och ombonad till varje projekt. Beroende på geografiskt läge åtar vi oss stomentreprenader eller totalentreprenader från enfamiljshus till hela kvarter.

Läs mer

Våra uppdragsgivare återkommer gärna  och varje projekt är unikt, många har varit med oss länge. 

Här är några anledningar som de brukar nämna när vi gör våra uppföljningar,
• Vi följer upprättade tidsplaner
• Vi är ett bolag med lång erfarenhet
• Vi kombinerar hög kvalitet och hög funktion
• Vi har en bred kompetens och spetskompetens inom lättbyggnadsteknik

Läs mer

Vad vi gör

Våra projekt

Norra Myran - Södertälje

Norra Myran - Entreprenad till extern kund

Stationshusen - Vagnhärad

Stationshusen - Byggs i egen regi

Kolibrin - Trosa

Kolibrin - Byggs i egen regi

Porthusen - Trosa

Porthusen - Byggs i egen regi