Så här arbetar vi med miljön

Nokon ska som företag, enskilt och tillsammans med leverantörer och medarbetare, utnyttja samlad kompetens till att effektivt minska den belastning som vår verksamhet ger på både människor, miljö och egendom. Vi ska arbeta för människans och miljöns långsiktiga överlevnad. Detta gör vi genom att: minska transporter, producera lätta hållbara produkter med lång livstid och litet underhåll.