Miljö

När du anlitar Nokon får du inte bara ett hus som skapar kvalitet för dig och de som ska bo där och du  blir en del av en hållbar samhällsutveckling. 

Några exempel på hur vi jobbar miljömedvetet.:

 

  • Vi ser till att verksamheten noga följer gällande miljölagstiftning
  • Vi upprätthåller ett miljöledningssystem anpassat till ISO 14001
  • Vi prioriterar förnyelsebara resurser 
  • Vi väljer bästa möjliga teknik 
  •  Vi undviker miljöförstörande ämnen i byggvaror 
  • Vi försäkrar oss om att våra leverantörer och samarbetspartners uppfyller miljökraven 
  • Vi förebygger föroreningar 
  • Vi säkerställer att våra medarbetare ständigt får en uppdaterad och relevant miljöutbildning 
  •  Vi minskar användningen av naturresurser •
  • Vi minimerar mängden avfall genom återanvändning och återvinning

 

Solel

Nokon arbetar aktivt med att utveckla och testa olika energilösningar på både våra villor och flerbostadshus. I ett sammarbete med FERROAMP och SUNNY FUTURE producerar vi egen energi och använder den vid rätt tillfälle genom batterier. Vi har också ett system med smart laddning för elbilar vilket tar energi driekt från solen ner i din bil !