Konkreta Hus

Varje hus är uppbyggt av ett antal olika lägenheter (byggklossar), som ett Lego kan lägenheterna byggas samman med oändliga variationsmöjligheter.

Vårt eget koncept ”Konkreta Hus”

Utöver punkthus, lamellhus och kvartershus kan en mängd olika byggnadstyper åstadkommas. Tanken är att fritt kunna möta olika behov och önskemål som finns i olika projekt. Varje hus är uppbyggt av ett antal olika lägenheter (byggklossar), som ett Lego kan lägenheterna byggas samman med oändliga variationsmöjligheter.

Stor möda har ägnats åt att kunna erbjuda välplanerade, yteffektiva både hus och lägenheter. Högre hus ger såklart ett bättre kvottal, men vi har strävat efter att uppnå minst 75% BOA i relation till BTA. Lägenheterna utgår från de statliga bidragsreglerna och syftar till att maximera värde per kvadratmeter. Förråd kan inarbetas i lägenheterna, och trapphusen är effektiva med upp till sju lägenheter per trapphus.

Skalbarhet och lönsamhet

Konkreta Hus standardlägenheter kombinerat med ett smart trapphus, bildar ett ”Basplan” för prissättning baserat på våningsantal 2–6 våningar. Valda lägenhetskombinationer kring ett eller flera trapphus till samma kostnad Kr/BOA/m2, vare sig det skall vara ett punkthus eller lamellhus skapar en tydlighet i prissättningen, där endast våningsantalet påverkar. Prissättning utgår från standardlösningar för ytterväggar, bjälklag, innerväggar och balkonger.

Byggsystemet kan enkelt anpassas mot andra typer av önskemål gällande fasadmaterial genom att ersätta standardväggen mot multivägg anpassad för påhängsfasader. Traditionella taklösningar med takstolar och råspont skapar flexibilitet kring takutformning. Smart energiåtervinning med anpassade FTX aggregat placerade på respektive våningsplan, förser lägenheterna med till och frånluft. Placering och val av aggregat bidrar till byggnadernas skalbarhet

Fasader och tak

Konkreta Hus kan levereras med olika fasadmaterial, till exempel puts, träpanel, tegel eller fasadskivor. Balkonger kan varieras i storlek, form och räcken. Olika taklandskap kan skapas. Sadeltak, pulpettak och takterrasser är lätta att åstadkomma i systemet. Sedum, tegel och falsat plåttak kan erbjudas, men även taklandskap som nyttjas av de boende för odling eller rekreation kan vara aktuellt i tätare exploateringar. Även energitak med solfångare, vindsnurror och andra energiidéer kan åstadkommas i det flexibla byggsystemet. Kort sagt ett system att utvecklas i och med.

Kommunernas önskemål, krav och visioner sammanfattas i olika detaljplaner, ibland efter markanvisningstävlingar men lika ofta i tilldelningar av olika slag. Ofta planeras nya projekt mellan markägare, exploatörer och kommunernas planavdelningar.  

Olika husformer och kombinationer i dagens bostadsprojekt förekommer såväl i stora projekt som mindre infillprojekt. I större exploateringar efterfrågas ofta en variation där olika byggherrar tilldelas olika tomter. Lika ofta kan en byggherre utveckla ett eget område  där variation inom området efterfrågas.

Nokons koncept Konkreta Hus kan möta dessa olika önskemål genom sitt flexibla byggsystem. Olika material, former och höjder kan i stort sett varieras i det oändliga inom samma kostnadseffektiva produktion.

LÄS MER PÅ WWW.KONKRETAHUS.SE