Hur vi gör?

Den korta förklaringen är att vi bygger hus. En mer utförlig förklaringen är att vi bygger med en innovativ byggteknik och att vi är helt digitaliserade. Vi bygger väldigt smart helt enkelt.

Lätt hela vägen


Där kvaliteten är högre än priset och projekttiden minskas genom effektiv produktion och industriell montering. Nokons byggprocess genomsyrar hög precision med lätta material som ger hög kvalitet utan att ta bort den arkitektoniska friheten.

Vår byggprocess och byggsystem kan beskrivas i ndan belysta steg:

01. Projektering

Från arkitektmodell modulariseras byggnaden  i  CAD systemet Nokon Smart Tool (NST), beräkning av profiler och konstruktion görs helt automatiserat och lika så konstruktionsritningar för alla moduler. Montageplanering och simulering genomförs för att säkerställa ordning för montering och logistik. Underlag för inköp balanseras mot lager för att säkerställa produktion

02. Planering och beredning

Inforamtionen förs vidare i obrutan inforamtionskedjkor till produktions och beredningssystemet Nokon Produktion Tool (NPS). Här genomförs en kvalitetssäkring och beredning av alla moduler vilket är förutsättningen för att starta produktion. Simulering av produktionstid genomförs och arbetet åker in i produktionslinan.

03. Produktion

I fabrikerna finns stationer som genomför delmomenten  (stål, gjutning, målning) med stöd av NPS Station som är en stor bildskärm som visar produktionsordning samt nödvändig information och ritningar för respektive modul. Genom inloggning av respektive arbetare lagras vem som varit delaktig i arbetet samt kvalitetssäkrat delmomentet. Kvalitetsprocessen lagras och resulterar i en synlig etikett som fästs på modulerna för spårning.

04. Logistik

Modulerna ställs upp i rätt ordning och lastas på bilarna med etiketter eller RFID taggar som anger information om individ samt vart modulen ska transporteras. Vikten summeras och säkerställs ligga inom ramen för vad bilarna kan hantera. Modulernas låga vikt gör det möjligt med mindre mobila kranar vilket ger en ökad effektivitet och minskar risken för personskador

05. Installation

Byggplatsen planeras i Nokons APD system och kvalitetssäkras så att säkerhet uppnås samt nödvändiga installationer och kranarnas räckvid verifieras. Skyltar och instruktioner printas enligt rutiner samt kontrolleras på plats innan bygget startar 

06. Montering

Monteringsarbetet sker efter montage ordning vilket framgår av den mobila applikation arbetsledare bär med sig hela tiden. Precisionen i modulerna och den låga vikten medför en snabb montering vilket resulterar i ett väderskyddat hus på kort tid. Arbetsledare för digital dagbok under hela monterings arbetet vilket kvalitetssäkras och följ upp. 

Hur vi gör

Ett digitalisertat bostadsföretag

Nokon tillämpade tidigt digitala stödsystem för att bygga och visualisera i 3D och har löpande förfinat processer och delprocesser med IT stöd. I dag löper information i hela inforamtion kedjor från arkitektens design fram till montering på bygget. Husen modulariseras med olika byggelement och montage ordning skapas. Genom simuleringar studeras montage och byggplatsen dimensioneras och planeras. Alla byggmoduler bearbetas och produktions bereds samt kvalitetssäkras innan de går vidare till respektive produktionsenhet i fabrikerna.

Läs mer

Alla arbetare arbetar med Nokons mobila applikation för att administrera och rapportera sitt arbete samt kvalitetssäkra och dokumentera flödet och händelser i förloppet fram till färdigt hus. Vi har i dag en processorienterad verksamhet med it stöd fullt ut vilket ger oss och våra kunder en trygghet och kvalitet samt möjlighet till uppföljning och spårning

.Läs mer

Hur vi gör

Vår fabrik

När vi skapade vårt byggsystem hade vi en tydlig vision om att göra det både enklare och billigare att bygga med ett hållbarhetsperspektiv. Genom  prefabricerade väggar och bjälklag med hög kvalitet och tålighet mot vatten och fukt  uppnår vi en snabb och kostnadseffektiv byggprocess.  Tillverkningen sker i en kontrollerad process inomhus i våra fabriker med stöd av en digitaliserad och process. Våra fabriker är indelade i produktions stationer ( stål, gjutning, målning, kvalitetskontroller)  som står för en delprocess i tillverkningen. 
Genom vårt IT stöd vid stationerna ger vi arbetarna direkt information om byggelementet som ska byggas. Information som 3D modeller och data samt ritningar och automatiserad egenkontroll genom tryckta etiketter som appliceras på elementen med datum och vilka personer som utför kontrollerna.

Hur vi gör

Så här transporterar , monterar och bygger vi

Genom vår byggsystem bestående av högprestanda betong och tunna stålreglar blir våra moduler lätta och starka. Våra process Lätt hela vägen genomsyrar vikten av lätta och starka element i alla led, elementen har har endast ett betong lager på 25 mm med en vikt på under 100 kg / m2.  

Läs mer

Vid transport används mindre lastbilar alternativt större med fler element / bil. Vi kan arbeta smidigare och effektivare på byggplatsen då mobila mindre kranar används. Personal miljö och säkerhet ökar också då kritiska och tunga lyft minimeras vilket ger mindre kläm och tryck skador. Hög montering precision ges genom den hårda betongen med skarpa kanter och exakta mått till den grad att vi kan bibehålla skarvar och förmålade block. Monteringstiden / block är låg och effektiv genom exakthet vid placering och effektivt bult / skruv system. Vid högre hus dimensioneras balkar och pelare efter tryckpåverkan, vi klarar i dag 6 våningar och har som vision och mål att klara upp till 8 våningar inom kort.

Varför vi gör som vi gör

Synnergier och fördelar

Det ställs stora krav på dagens hus, största möjliga funktion och kvalitet och samtidigt  höga krav vad det gäller ekonomi och miljötänkande. Betong är ett mycket bra material som klarar alla kraven

Läs mer

Skillnaden mellan traditionell betong och betong från Nokon är vårt  egna unika betongrecept bestående av anläggningscement och mineral ballast. Tryckhållfastheten är 3-4 gånger högre än vanlig betong. Den är vattentät men släpper igenom ånga, betongen är självkompakterande, oorganisk och uppvisar högt motstånd mot brand. Egenskaperna ger ett material som inte är  känsligt för väder och vind. Stommen är rejält slitstark och åldersbeständig.