Ett helt digitaliserat byggföretag

Nokon tillämpade tidigt digitala stödsystem för att bygga och visualisera i 3D och har löpande förfinat processer och delprocesser med IT stöd. I dag löper information i hela inforamtion kedjor från arkitektens design fram till montering på bygget