Ett Digitaliserat byggföretag

För oss på Nokon har det alltid varit viktigt och prioriterat att utvecklas genom att uppmuntra och se positivt på att testa nya lösningar och att göra förändringar. Det har skapat en kultur att ständigt vara i en pågående utvecklingsprocess. Genom att översätta det vi gör till processer blir steget och viljan naturlig att tillämpa IT verktyg för att uppnå effektivisering, kvalitet och lägga vår arbetstid på rätt uppgifter.

Vår resa

Vår IT resa startade med att utveckla ett CAD verktyg som kunde tillämpa vårt byggsystem och process på ett smart sätt. Nokon Smart Tool (NST) utvecklades för att effektivt kunna modularisera arkitektmodellen till en produktionsmodell med ingående byggmoduler.  

Vi ställde oss sedan frågan hur vi skulle hantera all informationen som CAD systemet genererade och började utveckla Nokon Production System (NPS) som blev ett datalager med moduldata och projekt. I NPS utvecklades sedan stöd för beredning, kvalitetssäkring och lager ,inköp av material och komponenter .

Efter många år med dessa system blev det tydligt att vår manuella process för administration och planering både på kontoret och fabrik / bygge behövde digitaliseras och vi ändrade kurs i vår resa. Vi tog fram NPS- Station (NPSS) som är en modul som styr de olika produktionsstationerna i våra fabriken samt N-Appen, en mobil applikation för tidrapportering, byggdagbok och lager logistik. 

För att snabbt sprida information och visuellt se indikatorer från nyckeltal skapade vi Nokon Cloud vilket är ett ramverk där olika användargrupperingar tar del av anpassad information med hög tillgänglighet i molnet. Med öppna API:er kan vi integrera eller överlåta externa system att integrera med oss på rätt nivå.

För att illustrera och beskriva några delar av systemen har vi delat in det utifrån kärnverksamhetens delar enligt nedan med några bilder från system och kort punktlista med funktioner.

 

Koncern

 • Nyckeltal som rapporter och grafer
 • Ekonomisk översikt
 • Projektöversikt och planering
 • Indikatorer och larm på kritiska nivåer arbetstid, frånvaro, trivsel, utbildningar, kontroller

 

Kontoret

 • Intranät för att sprida information
 • Produktionskapacitet på fabrik och stationsnivå
 • NST
  ( CAD , Modularisering, visualisering, modul ritningar, montageordning, automatisering)
 • Beredning och kvalitetskontroller
 • Planering av projekt
 • Lagerbalansering och inventering , hantering av tillgångar
 • Automatiserad produktionssummering
 • Planering av obligatoriska utbildningar
 • Säkerhet genom information kopplad till anställda ICE kontakter, utbildningar
 • Administration av arbetstider och löner med koppling till Hogia 

Fabrik

 • Produktionsstöd vid arbetsstationer 
 • Automatiserade kvalitetskontroller, egenkontroller, logg
 • Produktionsordning
 • Produktionstider
 • Materialåtgång
 • Moduldata och konstruktionsritningar
 • Live produktionsdata (tider, m2)

Bygget

 • Byggplats planering med eget APD verktyg
 • Dagbok med ärenden och periodiska kontroller, larm
 • Hantering av verktyg och service genom check in/ut
 • Monteringsordning
 • Logistik
 • Tidrapportering
 • Körjournaler
 • Automatiskt skapande av prestandadeklarationer ihop med produktionsritning