Ett smartare byggföretag

En lång erfarenhet inom byggnation kombinerat med innovativa digitala lösningar och vårt egenutvecklade byggsystemet.
Allt vi gör grundar sig i vårt gedigna hantverkskunnande. 

Vi är stolta över att presentera vårat senaste projekt, ett flerfamiljshus i Blombacka, Södertälje.
Beställare – Rikshem.
Projektet har uppnått en enastående prestanda enligt den framtagna klimatdeklarationen.
Med endast 138 kgCO2/m2 BTA har projektet lyckats överträffa medelvärdet för byggskedet av flerbostadshus med mer än hälften, enligt Boverkets senaste studie.

LÄS MER  >

Utökat tjänsteutbud med några nya erbjudanden för privatpersoner
och företag!

Nyproduktion:
Nyproduktion av villor, flerfamiljshus, kommersiella fastigheter.
Om- och tillbyggnader för att anpassa befintliga byggnader till nya behov.
Specialiserade konstruktioner såsom garage, lagerbyggnader, och industriella anläggningar.

Läs mer

Renovering:
Renovering av befintliga bostäder och kommersiella fastigheter för att förbättra utseendet och funktionaliteten.
Restaurering av äldre byggnader för att bevara deras historiska och kulturella värde.
Vid en renovering väljer många att öka energieffektiviteten och komforten i byggnaden, modernisering av interiörer och exteriör för att uppfylla moderna standarder och krav.
Installation av energieffektiva fönster för att förbättra isoleringen och minska energiförbrukningen. Reparation och underhåll av tak och fasader för att förebygga läckage och skador.

Smide:
Vi kan skapa skräddarsydda smidesprodukter som passar dina behov och önskemål.
Oavsett om det handlar om att designa och tillverka eleganta grindar, räcken, robusta trappor eller andra smidesdetaljer,
så kan du lita på vår expertis och precision för att leverera högkvalitativa produkter.

Lyfthjälp:
Uthyrning av lastbilskran för lyft- och transporttjänster inom bygg- och industrisektorn.
Säker och effektiv hantering av tunga material, utrustning och komponenter.
Transport och sjösättning av båtar av olika storlekar och typer.
Erfaren personal och operatörer för att genomföra lyftoperationer på ett säkert sätt.

Bygglov och projektrådgivning:
Assistans med projektering och planering av byggprojekt från start till slut.
Teknisk rådgivning och konsultation för att identifiera optimala lösningar ochstrategier.
Utarbetande av ritningar, bygglovshandlingar och annan teknisk dokumentation för att säkerställa att projektet följer alla regler och bestämmelser.

LÄS MER  >

Kontakta oss! >

Vad vi gör

”Konkreta Hus” vårt koncept för flexibelt hållbart byggande

Kommunernas önskemål, krav och visioner eller krav på husformer och kombinatioer av lägemhetstyper. Vårt koncept Konkreta Hus ger dig verktygen och flexibilitet samt de ekonomiska förutsättningar att bygga hög kvalitet till rätt pris. LÄS MER  >

Hur vi gör

Kunskap, lång erfarenhet och innovation

Vårt byggsystem skapar en rad fördelar, billigare/färre transporter på grund av dess låga vikt, snabbare montage och färdigställande då systemet inte kräver några gjutmoment på plats. Ett oorganiskt byggsystem okänsligt för väder och vind kombinerat med ett kompetent och effektivt team av medarbetare skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion.

 

Vi är Nokon

Hantverk, byggsystem och digital innovation

Byggbranschen genomgår just nu en stor förändring, teknik och byggprocesser utvecklas i rask takt. Vi har sedan start utvecklat våra processer och stödsystem inom IT och automatisering ,produktion och är i dag stolta över vår digitalisering.  LÄS MER >

Vår blogg

Läs våra senaste nyheter

Välgörenhet 2021

Välgörenhet 2021 I år har Nokon valt att skänka pengar till Rotary Trosa.Rotary arbetar med projektet Rädda Östersjön och det är något som ligger...

läs mer
Lätt hela vägen

Lätt hela vägen

Lätt hela vägen Där kvaliteten är högre än priset och projekttiden minskas genom effektiv produktion och industriell montering. Nokons...

läs mer