Viktig information från NOKON
angående Nokon Byggnads AB

Under det senaste halvåret har Nokon Byggnads AB intensivt förhandlat med beställare på våra pågående projekt. Förhandlingarna har gällt kostnadsökningar på grund av inflation, enligt ABT 06, kap 6 §3. Trots att vi har lämnat in anbudsskrivelser och ingått muntliga överenskommelser under byggtiden har vi dessvärre inte lyckats nå en överenskommelse som gör det möjligt för verksamheten att fortsätta på ett hållbart sätt.

På grund av detta har Nokon Byggnads AB den 5 juli 2024 tvingats ansöka om konkurs.

Vi vill understryka att det enbart är Nokon Byggnads AB inom vår koncern som har drabbats. Övriga bolag inom koncernen fortsätter sin verksamhet som vanligt och arbetar aktivt för att hitta bra lösningar för framtiden.

För mer information kontakta oss

Utökat tjänsteutbud med några nya erbjudanden för privatpersoner
och företag!

Nyproduktion:
Nyproduktion/stomleveranser av villor, flerfamiljshus, kommersiella fastigheter.
Om- och tillbyggnader för att anpassa befintliga byggnader till nya behov.
Specialiserade konstruktioner såsom garage, lagerbyggnader, och industriella anläggningar.

Läs mer

Renovering:
Renovering av befintliga bostäder och kommersiella fastigheter för att förbättra utseendet och funktionaliteten.
Restaurering av äldre byggnader för att bevara deras historiska och kulturella värde.
Vid en renovering väljer många att öka energieffektiviteten och komforten i byggnaden, modernisering av interiörer och exteriör för att uppfylla moderna standarder och krav.
Installation av energieffektiva fönster för att förbättra isoleringen och minska energiförbrukningen. Reparation och underhåll av tak och fasader för att förebygga läckage och skador.

Smide:
Vi kan skapa skräddarsydda smidesprodukter som passar dina behov och önskemål.
Oavsett om det handlar om att designa och tillverka eleganta grindar, räcken, robusta trappor eller andra smidesdetaljer,
så kan du lita på vår expertis och precision för att leverera högkvalitativa produkter.

Lyfthjälp:
Uthyrning av lastbilskran för lyft- och transporttjänster inom bygg- och industrisektorn.
Säker och effektiv hantering av tunga material, utrustning och komponenter.
Transport och sjösättning av båtar av olika storlekar och typer.
Erfaren personal och operatörer för att genomföra lyftoperationer på ett säkert sätt.

Bygglov och projektrådgivning:
Assistans med projektering och planering av byggprojekt från start till slut.
Teknisk rådgivning och konsultation för att identifiera optimala lösningar ochstrategier.
Utarbetande av ritningar, bygglovshandlingar och annan teknisk dokumentation för att säkerställa att projektet följer alla regler och bestämmelser.

LÄS MER  >

Kontakta oss! >

Vad vi gör

”Konkreta Hus” vårt koncept för flexibelt hållbart byggande

Kommunernas önskemål, krav och visioner eller krav på husformer och kombinationer av lägenhetstyper. Vårt koncept Konkreta Hus ger dig verktygen och flexibilitet samt de ekonomiska förutsättningar att bygga hög kvalitet till rätt pris. LÄS MER  >

Hur vi gör

Kunskap, lång erfarenhet och innovation

Vårt byggsystem skapar en rad fördelar, billigare/färre transporter på grund av dess låga vikt, snabbare montage och färdigställande då systemet inte kräver några gjutmoment på plats. Ett oorganiskt byggsystem okänsligt för väder och vind kombinerat med ett kompetent och effektivt team av medarbetare skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion.

 

Vi är Nokon

Hantverk, byggsystem och digital innovation

Byggbranschen genomgår just nu en stor förändring, teknik och byggprocesser utvecklas i rask takt. Vi har sedan start utvecklat våra processer och stödsystem inom IT och automatisering, produktion och är i dag stolta över vår digitalisering.  LÄS MER >