Tel 0156-209 20 info@nokon.se
Allt vi bygger grundar sig i vårt gedigna hantverkskunnande.
Vår långa erfarenhet inom byggnation kombinerar vi med vår innovativa teknik och det egenutvecklade byggsystemet. Som företag strävar vi ständigt efter att vara extra lyhörda så att vi kan anpassa oss efter våra uppdragsgivares önskemål och branchens ständiga uppdaterande.

N-tech

Ett byggsystem.
När vi skapade vårt byggsystem N-Tech hade
vi en tydlig vision om att göra det både enklare
och billigare att bygga.
Vi vågar säga att vi har lyckats.

N-Pro

En byggprocess.
Vi jobbar ständigt med att hitta skalfördelar. Erfarenheter från ett projekt blir grunden för nästa. Vi upprepar samma
grundtänk utan att det syns utanpå.

Entreprenad

Olika entreprenadformer.
Beroende på geografiskt
läge åtar vi oss stomentreprenader eller totalentreprenader, från
enfamiljshus till hela kvarter.
.

Miljö & Kvalitet

Miljö & kvalitetsarbete.
Vi jobbar aktivt i alla led
för att minimera miljöpåverkan. Det gäller
avfallshantering, resursförbrukning,
transporter och avfall.
.

projekt

Vagnhärad

Mölnaäng

Byggs i egen regi

Järna

Västra Kallfors

Entreprenad till extern kund

Exteriör

Exempel på utomhusmiljö.

En nära dialog mellan uppdragsgivaren och arkitekterna är starten för varje projekt. Vi är lyhörda och anpassar oss för att skapa största möjliga effektivitet och kvalitet

interiör

Exempel på inomhusmiljö.

Vi jobbar för att inomhusmiljön ska vara trivsam och ombonad, med noga utvalda inrednings produkter till varje projekt.